Mặt bằng chi tiết căn hộ loại D 2 phòng ngủ 88,5m2