Thiết kế căn hộ Viwaseen tower gồm các loại diện tích từ 88,5m2, 142m2 đến 150m2 ( diện tích thông thủy )

Sau đây là mặt bằng điển hình chung cư Viwaseen Tower Tố Hữu:

Mặt bằng điển hình chung cư Viwaseen Tower