Mặt bằng Archive

Mặt bằng chi tiết căn hộ loại D 88,5m2 – Viwaseen Tower

Mặt bằng chi tiết căn hộ loại D 2 phòng ngủ 88,5m

Read More...

Mặt bằng chi tiết căn hộ loại C 150m2 – Viwaseen Tower

Mặt bằng chi tiết căn hộ loại C 3 phòng ngủ 150m

Read More...

Mặt bằng chi tiết căn hộ loại B 142m2 – Viwaseen Tower

Mặt bằng chi tiết căn hộ loại B 3 phòng ngủ 142m

Read More...

Mặt bằng chi tiết căn hộ loại A 145m2 – Viwaseen Tower

Mặt bằng chi tiết căn hộ loại A 3 phòng ngủ 145m

Read More...

Mặt bằng điển hình chung cư Viwaseen Tower

Thiết kế căn hộ Viwaseen tower gồm các loại diện tích từ 88,5m2, 142m2 đến 150m2 ( diện tích thông thủy ) Sau đây là mặt bằng điển hình chung cư Viwaseen Tower Tố Hữu: Mặt bằng điển hình chung cư Viwaseen Tower

Read More...